Wat is JCI Limburg?

JCI Limburg verenigt de 5 lokale afdelingen binnen Limburg en is een onderdeel van Junior Chamber International, een wereldwijde organisatie met als belangrijkste doelstelling aan jonge mensen van 18 tot 40 jaar kansen te bieden om hun leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijkheid en ondernemingszin te ontwikkelen.Stuk voor stuk zijn dit eigenschappen die positieve veranderingen in de gemeenschap kunnen teweegbrengne.

Missie

De VZW JCI Ondernemend Limburg wil mensen inspireren om bij te dragen aan de maatschappij door het bieden van groeikansen, het linken van opportuniteiten en het scouten van talenten.
Zeker in het huidige economische klimaat wil JCI Limburg zijn steentje bijdragen.

 
Ben jij ook ambitieus? Word lid van JCI